Benaudira

(individuální poslechový tréning vnímání)

,,Nic, co bychom před tím nevnímali, se nám do mysli nedostane“ (arabské přísloví)

 

Zakladatelem této terapie je Holger Raddatz. Společně se svým týmem vyvinul v Německu metodu, která vyvažuje a přizpůsobuje centrální sluchové zpracování individualizovaným poslechem hudby. Ta stimuluje mozek a ten pak pozitivně ovlivňuje různé problémy, jako je např. dyslexie, dysfázie, centrální sluchové oslabení, poruchy pozornosti / soustředění, poruchy řeči a jiné. Jeho odborný tým se skládá z logopedů, pedagogů, ergoterapeutů, specialistů na neurofyziologický vývoj a dalších.

Princip sluchového zpracování

Zvuk nejdříve přichází do vnějšího ucha a prochází externím auditivním kanálem. Poté se dostává do ušního bubínku a do středního ucha. Odtud je vyslaný do vnitřního ucha, kde se změní na nervový impulz. Tyto nervové impulzy se dostanou auditivními nervy do mozku, kde jsou zpracované.

Na zpracování a porozumění zvuku má vliv rovnováha a spolupráce mozkových hemisfér (lateralita).

Pokud je ale spolupráce hemisfér nedostatečná, pak ani jedno ucho není dominantní, nebo se dominance laterality přesouvá z jedné strany na druhou. Slyšené zvuky pak mohou být vnímány se zpožděním anebo v nesprávném pořadí, i když uši fungují normálně (tj. sluch není mechanicky poškozen). Informace správně zachycená uchem je však nesprávně zpracována mozkem, osoba tak přijme subjektivně jinou informaci a centrální sluchové vnímání je narušené.

Narušení může spočívat i v tom, že osoba slyší jednotlivé výšky (frekvence) zvuku příliš citlivě a jiné výšky zase málo citlivě. Slyšené zvuky jsou pak zpracovány nevyváženě a může to vést k záměně podobně znějících hlásek, k neschopnosti odfiltrovat podstatné informace od okolního ruchu apod. Výsledkem toho všeho může být:

 • porucha pozornosti, soustředění
 • opožděný vývoj řeči, omezení v porozumění řeči
 • špatná artikulace a výslovnost
 • komplikace v tempu a plynulosti řeči (koktání)
 • potíže při tvorbě věty (syntax)
 • problémy se psaním, čtením
 • zvýšený krevní tlak
 • nervozita, přetížení
 • vyčerpání, syndrom vyhoření

Vyšetření centrálního sluchového zpracování se skládá z různých diagnostických testů, které hodnotí schopnost odfiltrovat okolní ruch, porozumění řeči, spolupráci hemisfér, lateralitu atd. Na základě získaných výsledků z měření se v Německu vyhotoví individualizovaná hudba, která je zkomponována přesně pro potřeby daného jedince. V hudbě je skryta celá neurověda výzkumu, tj. cílení na všechny frekvence, které je potřeba zesílit / zeslabit, podporuje se spolupráce hemisfér, používají se skutečné živé nástroje, slova, zvuky aj. Jejím dlouhodobým posloucháním se v mozku vytvářejí paměťové stopy, které dávají informaci pro správné centrální zpracování.

Vyhotovená hudba (prostřednictvím CD nebo poslaná do mobilního zařízení) se poslouchá 10 min denně, 6 dní v týdnu, v domácím prostředí, v přesně určeném pořadí se sluchátky (bližší informace).

Poslech hudby trvá 6 – 12 týdnů a je zakončen kontrolním měřením, kde se porovnají výsledky a následně se připraví nová individualizovaná hudba.

Trénink se skládá z 3-5 takových cyklů.

Metoda Benaudira je vhodná pro děti od 4 let a dospělé. Dá se kombinovat i s různými metodami pro neuro-vývojový rozvoj. Výsledky kombinací těchto metod jsou velmi dobré.

/Ve výjimečných případech se může  stát, že jejich kombinací dojde k přetížení jedince, účinky terapie jsou buď pomalejší nebo dojde přechodně ke zhoršení stavu (vyšší únava atd.). Toto přetížení může být způsobené přítomným primárním reflexem (Moroův reflex). V tomto případě je dobré nejdříve inhibovat tento reflex (během 3 až 5 týdnů), a pak navázat na sluchový trénink./

Úplná ztráta nebo poškození sluchu způsobené mechanicky a ani záněty středního ucha se nedají napravit / léčit metodou Benaudira, je zde potřeba ošetření ORL lékařem. Benaudira není ani náhradou za logopedickou péči, však velice účinně ji podporuje.

Podrobnější informace o metodě si můžete přečíst na www.benaudira.de

Benaudira

(individuální poslechový tréning vnímání)

,,Nic, co bychom před tím nevnímali, se nám do mysli nedostane“ (arabské přísloví)

 

Zakladatelem této terapie je Holger Raddatz. Společně se svým týmem vyvinul v Německu metodu, která vyvažuje a přizpůsobuje centrální sluchové zpracování individualizovaným poslechem hudby. Ta stimuluje mozek a ten pak pozitivně ovlivňuje různé problémy, jako je např. dyslexie, dysfázie, centrální sluchové oslabení, poruchy pozornosti / soustředění, poruchy řeči a jiné. Jeho odborný tým se skládá z logopedů, pedagogů, ergoterapeutů, specialistů na neurofyziologický vývoj a dalších.

Princip sluchového zpracování

Zvuk nejdříve přichází do vnějšího ucha a prochází externím auditivním kanálem. Poté se dostává do ušního bubínku a do středního ucha. Odtud je vyslaný do vnitřního ucha, kde se změní na nervový impulz. Tyto nervové impulzy se dostanou auditivními nervy do mozku, kde jsou zpracované.

Na zpracování a porozumění zvuku má vliv rovnováha a spolupráce mozkových hemisfér (lateralita).

Pokud je ale spolupráce hemisfér nedostatečná, pak ani jedno ucho není dominantní, nebo se dominance laterality přesouvá z jedné strany na druhou. Slyšené zvuky pak mohou být vnímány se zpožděním anebo v nesprávném pořadí, i když uši fungují normálně (tj. sluch není mechanicky poškozen). Informace správně zachycená uchem je však nesprávně zpracována mozkem, osoba tak přijme subjektivně jinou informaci a centrální sluchové vnímání je narušené.

Narušení může spočívat i v tom, že osoba slyší jednotlivé výšky (frekvence) zvuku příliš citlivě a jiné výšky zase málo citlivě. Slyšené zvuky jsou pak zpracovány nevyváženě a může to vést k záměně podobně znějících hlásek, k neschopnosti odfiltrovat podstatné informace od okolního ruchu apod. Výsledkem toho všeho může být:

 • porucha pozornosti, soustředění
 • opožděný vývoj řeči, omezení v porozumění řeči
 • špatná artikulace a výslovnost
 • komplikace v tempu a plynulosti řeči (koktání)
 • potíže při tvorbě věty (syntax)
 • problémy se psaním, čtením
 • zvýšený krevní tlak
 • nervozita, přetížení
 • vyčerpání, syndrom vyhoření

Vyšetření centrálního sluchového zpracování se skládá z různých diagnostických testů, které hodnotí schopnost odfiltrovat okolní ruch, porozumění řeči, spolupráci hemisfér, lateralitu atd. Na základě získaných výsledků z měření se v Německu vyhotoví individualizovaná hudba, která je zkomponována přesně pro potřeby daného jedince. V hudbě je skryta celá neurověda výzkumu, tj. cílení na všechny frekvence, které je potřeba zesílit / zeslabit, podporuje se spolupráce hemisfér, používají se skutečné živé nástroje, slova, zvuky aj. Jejím dlouhodobým posloucháním se v mozku vytvářejí paměťové stopy, které dávají informaci pro správné centrální zpracování.

Vyhotovená hudba (prostřednictvím CD nebo poslaná do mobilního zařízení) se poslouchá 10 min denně, 6 dní v týdnu, v domácím prostředí, v přesně určeném pořadí se sluchátky (bližší informace).

Poslech hudby trvá 6 – 12 týdnů a je zakončen kontrolním měřením, kde se porovnají výsledky a následně se připraví nová individualizovaná hudba.

Trénink se skládá z 3-5 takových cyklů.

Metoda Benaudira je vhodná pro děti od 4 let a dospělé. Dá se kombinovat i s různými metodami pro neuro-vývojový rozvoj. Výsledky kombinací těchto metod jsou  velmi dobré.

/Ve výjimečných případech se může  stát, že jejich kombinací dojde k přetížení jedince, účinky terapie jsou buď pomalejší nebo dojde přechodně ke zhoršení stavu (vyšší únava atd.). Toto přetížení může být způsobené přítomným primárním reflexem (Moroův reflex). V tomto případě je dobré nejdříve inhibovat tento reflex (během 3 až 5 týdnů), a pak navázat na sluchový trénink./

Úplná ztráta nebo poškození sluchu způsobené mechanicky a ani záněty středního ucha se nedají napravit / léčit metodou Benaudira, je zde potřeba ošetření ORL lékařem. Benaudira není ani náhradou za logopedickou péči, však velice účinně ji podporuje.

Podrobnější informace o metodě si můžete přečíst na www.benaudira.de